IMG_1583.jpg

SKETCHES

Of je nu een paar potloodlijnen tekent of een onderwerp gedetailleerder vastlegt, schetsen is voor de meeste kunstenaars van fundamenteel belang. Schetsboeken geven inzicht in de keuzes, interesses en dagelijkse praktijk van een kunstenaar. Ik gebruik ze om te krabbelen, meer gedetailleerd werk uit te proberen of als voorbereiding op een schilderij in het atelier. Schetsen zijn mijn meest directe werk; een eerste reactie op wat ik voor me zie.  Beneden kunt U mijn schetsboek inkijken.

ENGLISH

Whether jotting down a few pencil lines or capturing a subject in more detail, sketching is fundamental to most artists.  Sketchbooks provide an insight into an artist's choices, interests and everyday practice.  I use them to doodle, try out more detailed work or as preparation for a painting in the studio.  Sketches are my most immediate work; a first response to what I see in front of me.  Browse my sketchbook, below.

BRIGIT KRANS FINE ART

click corners to see sketches